Etická linka

Co je Etická linka?

Etická linka je jeden z možných způsobů, jak podat oznámení neetického nebo protiprávního jednání.