Etická linka

Co je neetické chování?

Neetické chování je takové, které porušuje obecně uznávané hodnoty a normy ve společnosti nebo v konkrétní organizaci.

Za neetické chováni ve Skupině VEČR považujeme jakékoliv chování, které není v souladu s přijatou Politikou systému protikorupčního managementu Veolia Energie ČR. 

Obecně se může jednat o následující typy incidentů: