Etická linka

Co je neetické chování?

Jakékoliv chování, které není v souladu s přijatou Politikou systému protikorupčního managementu Veolia Energie ČR.