Etická linka

Jak je zajištěna diskrétnost podaného oznámení?

Vaše identita i veškerá komunikace s Vámi bude za všech okolností důvěrná, a pokud si budete přát, můžete zůstat v naprosté anonymitě.

 

Naše společnost nehodlá žádným způsobem postihovat nebo znevýhodňovat osobu, která podala v dobré víře oznámení přes Etickou linku.

 

Compliance specialista, případně další osoby odpovědné za řešení přijatého oznámení jsou vázány povinností zachovat mlčenlivost po celou dobu prošetřování oznámení, výjimku tvoří pouze eventuální spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, neboť v určitých případech stanovenými právními předpisy máme oznamovací povinnost vůči příslušným orgánům státní moci a státní správy.