Etická linka

K čemu slouží Etická linka?

Etická linka byla zřízená pro:

kteří jsou si vědomi protiprávního, neetického jednání.

Využívání Etické linky je zcela dobrovolné a diskrétní.

 

Linka není určena k řešení problémů v rámci běžného obchodního styku, reklamací a stížností, pro ohlašování mimořádných událostí typu havárie, požáry, nehody, pracovní úrazy, atd. nebo k vyřizování osobních sporů mezi zaměstnanci.