Etická linka

Kdo zpracovává nahlášené sdělení?

Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme zabývat. Potřebujeme však, abyste nám poskytli informace aktuální, konkrétní a ověřitelné.

Všechna oznámení budou předána pověřenému Compliance specialistovi, osobě, která oznámení prošetří a v případě zjištění porušení Etických či jiných pravidel budou přijata opatření k nápravě.