Etická linka

Mohu zjistit výsledek šetření nahlášeného sdělení?

Informaci o prošetření pošle Compliance specialista oznamovateli, je-li mu znám a je-li mu znám kontaktní údaj.