Etická linka

Vážení zaměstnanci, obchodní i neobchodní partneři

Dodržování pravidel, poctivost, boj s korupcí či s porušováním pravidel a respekt, jsou hodnoty celosvětové skupiny VEOLIA.

 

Pro společnosti Skupiny Veolia Energie ČR  je důležité, aby při výkonu jejich každodenních činností byly dodržovány právní předpisy, pravidla, morálky, etiky a poctivého obchodního styku.

 

 Za účelem zajištění etických standardů podnikání vedení společnosti přijalo systémové opatření pro snížení rizika protiprávního a neetického jednání, které tvoří nedílnou součást Compliance programu Veolia Energie ČR, a.s.

 

Jedním z těchto nástrojů je zřízení Etické linky.

 

 

 

 
Zpět na VEČR